*

Lacul de Acumulare Ianova (Baraj Ianova)

1.LOCALIZAREA OBIECTIVULUI-Lacul de acumulare Ianova este situat în Bazinul Hidrografic Bega, pe cursul de apă Gherteamoş la 3,5 km în amonte de localitatea Ianova.Lacul de acumulare a fost dat în exploatare în anul 1970 functionând cu retentie nepermanenta(cu rol de atenuare a viiturilor şi combatere a inundatilor în bazinul situat în aval de baraj)În anul 1974 devine cu retentie permanenta

2.OBIECTIVUL LACULUI DE ACUMULARE IANOVA - folosirea potenţialului de agrement şi pescuit sportiv al acumulării şi atenuarea undelor de viitură ,contribuind la evitarea inundatilor în zona Ianova

3.SURSA DE ALIMENTARE CU APĂ-sursa de alimentare cu apă pentru amenajarea piscicolă o constituie pârâul Gherteamos şi stratul freatic ce se interferează .

4. SUPRAFATA AMENAJARII PISCICOLE-suprafata amenajarii piscicole este de S-50 Ha cu o adâncime ce variază între 0,50m la mal si 7,50 m la baraj.

5.LACUL DE ACUMULARE IANOVA- este un lac de acumulare permanenta  si are o suprafata de receptie a bazinului 68,2 km2  

6 BARAJUL IANOVA -este un baraj de tip frontal executat din pământ de tip omogen ,având o înălţime de 8,75 m si o lungime a frontului de barare de 420 m.

 Panta taluz amonte este protejata de dale de beton armate ce se sprijină pe un postament de beton de 1 m ,restul suprafetei si taluzul aval s-au protejat cu un strat de pământ vegetal înierbat.

 

Barajul este prevăzut cu descărcători de suprafată de tipul deversor triunghiular de beton cu muchia protejată cu sina metalica înglobată.Evacuatorul de adâncime (golire de fund)este amplasat perpendicular pe axul barajului.