*

Asezare geografica
Comuna Remetea Mare se situeaza in centrul judetului Timis ,la 12 km est de municipiul Timisoara.Este strabatut de drumul national DN 6(E70) si de canalul Bega Se învecinează la nord-est cu Ianova, la est cu Izvin, la sud cu Bucovăț și la vest cu Ghiroda. Comuna Remetea Mare cuprinde localităţile Remetea Mare şi Ianova. Distanţa între localităţile Remetea Mare şi Ianova este de 7 km

Data infintarii comunei-Comuna începând L2/1968,reorganizat începând cu L374/2007

Aşezarea geografică a localităţii Remetea Mare [Google Maps

COORDONATE GEOGRAFICE
Latidunine Nordica -45046’52’’
Longitudine estica -21022’33’’
VECINII
La Nord- comuna Pischia
La Sud –comuna Bucovat
La Vest –comuna Giarmata,Ghiroda
La Est –Orasul Recas

CADRUL NATURAL
RELIEFUL –Dealurile Lipovei
Altitudine medie
Hidrografia
1.1 Apele de suprafata/Apele curgatoare Bega,Gherteamos,Rastova,Remetea,Giurita,Behela
1.2 Lacuri natural
1.3 Corp de apa subterana freatica ROBA02Fibis,ROBA04Lugoj
VEGETATIA

2.1 distributia geografica a vegetatiei-zona de silvostepă
Păduri predominant din stejar penduculat si frasin (stejarul brumariu apare solitar) zăvoaie
Cvercete de stejar(cer gârnită,gorun si amestecuri din acestea)
Procentul de acoperire cu paduri 8,30%
FAUNA
3.1 Specii de animale caracteristice silvostepei –popândău,hârciog,cătelul pământului,iepurele,soarecele de camp,
3.2 Caracteristice pădurilor de stejar –căpriorul,mistretul,vulpea,dihorul,veverita
3.3 Păsări –prepelita,potârnichia,sitarul,bufnita sorecarul mare
Drumul de migratie al păsărilor-Drumul pano-bulgar
RESURSELE SOLULUI

4.1Tipuri de sol –Regiunea tabulară a cernisolurilor associate cu faeoziomuri ,luvisoluri,vertosoluri,aluvisoluri,gleiosoluri