*

       COMISIA I – PENTRU STUDII, PROGNOZE, ECONOMIC, BUGET, FINANŢE, IMPOZITE ŞI TAXE:

 •  
 •  BOȘOSCHI VASILE ADRIAN       - preşedinte    
 •  SERBAN LIVIU SAMOILĂ           - secretar
 •  MATEESCU ZENO NICOLAE        - membru        
 •  MIUTEL CONSTANTIN                - membru
 •  LAZARESCU CAIUS IOAN           - membru
 •  COMISIA II – PENTRU URBANISM, AMENAJAREA TERIRORIULUI ŞI PATRIMONIU:
 •  ORBAN MIHAIL                               - preşedinte     
 •  CHIRA COSMIN                               -secretar               
 •  ȘERBAN LIVIU SAMOILĂ                - membru
 •  CHIFOR PETRU                                - membru
 •  LAZARESCU CAIUS IOAN                - membru

      COMISIA III – PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, SEVICII PUBLICE ŞI DE COMERŢ,            REGII AUTONOME ŞI SOCIETĂŢI COMERCIALE 

 •  CHIRA COSMIN             - preşedinte 
 •  MORGOVAN CAMELIA   - secretar
 •  CHIFOR PETRU              - membru
 •  

COMISIA IV – PENTRU ADMINISTRAŢIA LOCALĂ, JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, DREPTURILE OMULUI ŞI PROBLEME ALE MINORITĂŢILOR SOCIALE:

 • MATEESCU ZENO NICOLAE             - preşedinte
 • MIUTEL CONSTANTIN                     - secretar           
 • BOSOSCHI VASILE ADRIAN            - membru

COMISIA V – PENTRU AGRICULTURĂ, CULTURĂ, ŞTIINŢĂ, ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, PROTECŢIE SOCIALĂ, TURISM, ECOLOGIE, SPORT ŞI CULTE:

 •  JUDE RADU PAVEL                                       - preşedinte 
 •  MORGOVAN CAMELIA                                  - secretar
 •  DRAGHIA EMILIAN TIBERIU NICOLAE        - membru