*

Satul Ianova se găseşte situată la nord-est de la 19 km Timişoara; se mărgineşte la răsărit cu Herneacova, la apus cu Giarmata, la miazăzi cu Remetea Mare şi comuna Izvin, iar la miazănoapte cu Bencecul de Sus. Din punct de vedere al aşezării ei istorice, amintind ”Valul roman” care trece prin capul de nord al comunei, la o distanţă de circa 500 metri; val destul de proeminent şi în ziua de azi, venind dinspre Vârşet - Timişoara cu destinaţia Lipova - Sarmizegetusa.

Ianova se găsea în anul 1332-1933 sub denumirea de Ilenova şi Ienev în conspectul decimal papal din acest an. Localitatea nu a fost aşezată unde este acum ci cu un km mai la sud, pe ambele maluri al pârâului Valea Lungă, care din cauza inundaţiilor, locuitori au fost siliţi să o mute mai înspre nord, pe două coline, unde se găseşte şi azi. În vechea poziţie a rămas un loc care poartă numele şi azi de Moara Arsă.

În anul 1370 patron al comunei era Toma Ianei, de unde probabil că şi-a luat şi numele, urmând ca în anul 1479 să aparţină lui Nicolae şi Iacob Alsolendvai Bamffi. în anul 1488 Matei Corvin dăruieşte toată moşia acestei comune fraţilor Nicolae şi Raica Praica. În secolul al XV-lea comuna a fost complet invadată de sârbi care au trăit în tot timpul ocupaţiilor turceşti. În 1609, văduva Sevastian Sardy din Lipova o primeşte ca dar de la Gavril Bathorii Albea.

După harta contelui Mercy în 1723/225 este locuită de români în întregime. În anul 1921 localitatea Ianova (Temesjenő) era Secretariat cercual şi aparţinea de plasa Recaş.

La reforma administrativă din 1968 aparţinea de judeţul Timiş şi a fost arondată comunei Remetea Mare. În prezent aparţine tot de comuna Remetea Mare iar în anul 2002 avea o populaţie de 825 locuitori.